Eye Movement Integration

Wat is Eye Movement Integration (EMI) ?

EMI is een vorm van trauma therapie die werd ontwikkeld door D. Beaulieu. Bij Wijs in je Lijf kun je ook terecht voor EMI-behandelingen. Ik ben internationaal gecertificeerd en erkend EMI aanbieder. Ik gebruik deze therapievorm omdat het uitgaat van de flexibiliteit en het zelfherstellend vermogen van je hersenen. Kortom, het gaat uit van de wijsheid van ons eigen lijf. Elke keer weer ben ik verrast over de enorme effectiviteit.

Bij EMI maak je gebruik van oogbewegingen om het natuurlijke vermogen van de hersenen te ondersteunen. Het verwerken van opgedane indrukken gebeurt normaal gesproken tijdens de slaap. Wanneer er echter sprake is van een overweldigende gebeurtenis lukt het de hersenen niet altijd meer om dit zonder ondersteuning op te pakken. Er loopt iets vast bij het verwerken van de informatie.
De hoeveelheid en/of intensiteit van de binnengekomen informatie is zo overweldigend dat het effectief, efficiënt en duurzaam verwerken even niet meer lukt. Je zou kunnen zeggen dat de computer vastloopt.

Hoe gaat een EMI behandeling?

Tijdens een EMI behandeling maak je via oogbewegingen direct contact met informatie die in het brein is opgeslagen. Door het volgen van een voorwerp (bijv. stift of vingerpoppetje) of mijn vingers worden diverse langzame soepele oogbewegingen in gang gezet. Daardoor kunnen alle zintuigelijke ervaringen maar ook de emoties en de gedachten die in je brein verbonden zijn aan de overweldigende ervaring alsnog correct worden opgeslagen in je geheugen. Hierdoor kunnen dingen die je voorheen in opperste staat van alarm brachten nu hanteerbaar zijn.

Je kunt het zien als het opsporen van de missende puzzelstukjes van een ervaring. Een puzzel waarvan de stukjes her en der verstopt liggen maar waarvan je het complete plaatje maar niet kun rondkrijgen. EMI helpt de puzzelstukjes op te sporen, zodat je hersenen zelf de puzzel weer compleet kan maken. Daardoor kan de ervaring weer geïntegreerd worden en voelt het ook daadwerkelijk als iets dat voorbij is. Je voelt je minder belast wanneer je aan de herinnering terugdenkt. De puzzel is gelegd en kan opgeborgen worden in de kast, je komt niet meer onverwachts rondslingerende stukjes (triggers) tegen.

EMI verschilt van bijvoorbeeld EMDR op een aantal essentiële punten. Bij een EMI behandeling wordt gebruik gemaakt van je gehele gezichtsveld. Juist het ophalen van informatie vanuit dat gehele gezichtsveld zorgt ervoor dat alle elementen die op verschillende plekken in je brein zijn opgeslagen allemaal betrokken worden in het integratieproces.
Ook worden de bewegingen bij EMI helemaal afgestemd op jouw tempo. Belangrijk is dat het om een vloeiende beweging gaat die je met je ogen goed kunt volgen. De nadruk ligt dus niet op snelheid, wat bij EMDR wel het geval is. Juist die snelheid volgen is lastig wanneer je al zo overprikkeld bent. Bij EMI heb je hier dus meer flexibiliteit in.

Tijdens de behandeling worden de neurale verbindingen in je hersenen weer “op weg” geholpen. Dit werkt nog door na de behandeling. Het proces kan zeker nog zo’n twee weken doorwerken. Daarom plannen we altijd een controle-afspraak twee weken na de behandeling. En houden we contact hoe het gedurende die twee weken met je gaat.
Het is belangrijk de nieuwe verbindingen die ontstaan zijn de tijd te geven en dit proces niet te verstoren. Ik raad je daarom aan geen alcohol of andere bedwelmende genotsmiddelen te gebruiken. Dit kan het integratieproces verstoren. Ook is het belangrijk om wat rust-tijd in te bouwen en niet te gaan praten over wat je tijdens de behandeling allemaal hebt ervaren. Laat de hersenen hun werk in alle rust voorzetten.

Ik ben officieel internationaal gecertificeerd EMI therapeut en ook als zodanig te vinden op de site van Dani Beaulieu, de grondlegger van EMI.